Slam och latrin

Slamavskiljaren i enskilda avloppsanläggningar behöver tömmas och det är kommunens ansvar att göra det. Det är Reaxcer som utför tömningen i Ånge kommun.

Tömningen av slambrunnarna påbörjas i maj i kommunens östra del. Inför slamtömningen får abonnenten en avisering med tid för tömningen och instruktioner. När din brunn töms markeras locket med en röd färgmarkering.

Här finns taxan Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. för slamtömning på sidan 2.

Upplysningar angående slamtömning kan fås av på 0690 250260 eller på tekniska.namnden@ange.se.

Om du har behov av extra slamtömning eller akutslamtömning då får du ringa 0690-250163, 250260

Är det akut under en helg ring va-jouren 070-324 67 23  

Förberedelse inför slamtömning

För att du ska få din slambrunn tömd måste:

  • vägen vara farbar för slambilen, fri bredd 3 m, fri höjd 4 m.
  • brunnen gå att hitta trots sly och högt gräs, markera den gärna med en röd käpp
  • locket vara möjligt att öppna.

Om entreprenören har försökt men inte kunnat tömma din brunn på grund av något av detta kommer ändå en framkörningsavgift att debiteras dig.

Går det att lyfta av locket eller är det för stort och tungt? Byt locket till ett som väger mindre än 25 kg. Säkra det med något tungt ovanpå som du flyttar när du har fått veta när slambilen kommer.

Slambilen är stor och tung så för att skona gräsmattor och vägar förlänger entreprenören slangen. Detta tas det ut en avgift på 64 kronor per fem meter

Akuttömning av slambrunnen

Behöver du akut tömning av avloppsanläggningen kontakta Ånge kommun på telefonnummer: Kontorstid: 0690 - 250163 eller 0690-250 260. Akuttömning sker inom 24 timmar från anmälan.

Är det akut under en helg ring va-jouren 070-324 67 23  

Reningen är känslig för gifter

Reningen i ett enskilt avlopp sker i hög grad med hjälp av marklevande bakterier. Det är alltså viktigt att inte skada bakterierna genom att hälla farligt avfall i avloppet. Kontrollera anläggningen emellanåt för den åldras. Väggarna mellan kamrarna kan falla ihop, infiltrationer sätts igen och T-rör går sönder.

Latrin

Kärl för latrin beställs via tekniska förvaltningen, men hämtas på återvinningscentralen.
Fyllda latrinkärl återlämnas vid återvinningscentralen. Kärl får endast innehålla urin, avföring och toalettpapper.

Tänk på att tunnan ska förslutas och rengöras på utsidan innan ni lämnar den till återvinningscentralen.

Kostnad 625:- /st. I kostnaden för kärlet ingår omhändertagandet av latrinet.