Farligt avfall och elavfall

Farligt avfall är avfall som inte ska komma ut i naturen eller i avloppet för där gör det skada. Det är heller inget som människor eller djur ska få i sig.

Hushållen är skyldiga att sortera det farliga avfallet från hushållsavfallet och lämna det till behandling. Det ska inte spolas ner i toaletten eller lämnas i naturen.

Farligt avfall är till exempel sprayburkar av olika slag, men också överbliven målarfärg, lösningsmedel, kemikalier, olja, lågenergilampor som klassas som elavfall.

Överblivna läkemedel ska lämnas in på apotek och sprutspetsar lämnas i en särskild burk som du kan få på apoteket.

Märk upp och packa det farliga avfallet väl

  • Ta med avfallet, helst i originalförpackningen, märk annars upp det väl.
  • Förslut förpackningen.
  • Asbest ska vara förpackat i plast eller papper - kontakta återvinningscentralen för närmare instruktioner.

Lämna avfallet till återvinningscentralen eller till miljöbilen

En gång om året kommer miljöbilen till återvinningsstationerna och står där en stund enligt en turlista som publiceras här och i Ljunganbladet. I år, 2024,  kommer det att vara vecka 35.

Om du inte kan komma till miljöbilen kan det farliga avfallet lämnas på återvinningscentralen i Hallsta, eller på kretsloppsparken på Blåberget.

Elavfall är sådant som låter, lyser eller rör sig

Små batterier ska inte lämnas i de vanliga soporna utan ska lämnas in på återvinningscentralen, eller i särskilda lådor som finns på en del återvinningsstationer. Bilbatterier måste du lämna till återförsäljaren eller till återvinningscentralen.

Miljöfarliga batterier ska återlämnas till inköpsstället.
Du kan också köra det farliga avfallet till återvinningscentralen i Hallsta.

Lämna elavfall i butik

När du köper en ny elprodukt kan du lämna motsvarande uttjänta produkt i butiken. Till exempel tvättmaskin, mobiler eller leksaker.

Större butiker som säljer elprodukter är skyldiga att ta emot smått elavfall oavsett mängd och oavsett om du köper något eller inte. Det gäller butiker med försäljningsytor större än 400 m2.

Trasig energilampa med kvicksilver är farligt avfall

Energilampor och gamla termometrar innehåller kvicksilver och blir farligt avfall då de går sönder. Kvicksilver kan inte brytas ner utan lagras i marken, vatten och i levande organismer.

Lämna uttjänta gamla termometrar och kvicksilverlampor till återvinningscentralen.

Dammsug inte upp resterna efter trasiga energilampor eller kvicksilvertermometrar. Dammsugaren riskerar sprida kvicksilvret i luften. Samla upp de trasiga resterna med ett styvt papper och torka ytorna med en fuktig trasa. Lägg allt som kunnat vara i kontakt med kvicksilvret i en behållare som du kan försluta med ett tättslutande lock och lämna till återvinningscentralen. Märk behållaren så att det framgår att det kan vara kvicksilver i den. Tvätta händerna och vädra rummet i 20 - 30 minuter av försiktighetsskäl.  

Det finns mer information på kemikalieinspektionens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och energimyndighetens Länk till annan webbplats. hemsidor.

Mediciner ska till apoteket

Överblivna eller utgångna läkemedel ska lämnas till apoteket. De får inte spolas ner i toaletten!

På apoteket kan du få en speciell burk att lämna stoppa sprutspetsar i. När burken är full lämnar du den på apoteket.