Slaktavfall från vilt

Slaktavfall från vilt som uppstår vid bland annat jakt för eget eller jaktlagets bruk kan lämnas i skogen, på egen mark eller med markägarens tillstånd. Eftersom slaktavfall kan attrahera rovdjur som kan skada människor, husdjur m.m. bör du tänka en extra gång vart avfallet slängs. Vad finns i det närliggande området: motionsspår, vandringsled eller bostadshus?

Avståndet till bebyggelse ska vara så stort att det inte riskerar att skapa olägenheter eller attrahera skadedjur i närheten av bostäder eller där människor rör sig (ett riktvärde på avstånd är minst 2 km ).

På ett avstånd närmare än 2 km från bostäder skall slaktavfallet grävas ned på ett sådant djup att det inte kan grävas upp av rovdjur eller attrahera rovdjur eller skadedjur.

Platsen skall vara lämplig, d.v.s. inte i närheten av vattendrag och med ett skyddsavstånd på minst 1 meter till grundvattnet.

Man bör inte gräva ner större mängder slaktavfall på samma plats. Nedgrävningsplatserna bör flyttas mellan åren.

Misstänker du att ett dött vilt djur är infekterat med någon sjukdom som kan överföras till människor eller djur måste djuret och eventuella slaktbiprodukter tas om hand. Vid misstanke om sådan sjukdom, kontakta i första hand Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA, för att få reda på vad du ska göra.

Mer information finns på Jordbruksverkets Länk till annan webbplats. hemsida.