Grovavfall, grovsopor

Grovavfall är det skrymmande avfall som normalt uppkommer i hushåll men som inte går att lägga i sopkärlet eller är olämpligt att lägga där, som möbler och pulkor till exempel. Kör det grovavfallet till återvinningscentralen eller lägg ut det till hämtningen.

Driftmeddelande: Grovavfallsinsamlingen är försenad. Låt ert avfall stå kvar, det kommer att bli hämtat. 

Kom ihåg att olja, färg och bränsle inte hämtas. Det är farligt avfall och ska lämnas på återvinningscentralen.

Lundstam är entreprenören som samlar in grovavfallet. Här är Lundstams förklaring till varför insamlingen är försenad.

Först av allt ber vi om ursäkt för den nuvarande förseningen med insamlingen av grovsopor, och hoppas att detta inte ställer till så stor oreda för er. Detta beror på flera saker. Mängden grovsopor har överstigit det vi hade resursplanerat för. Arbetslaget har inte haft tydlig information om att mängden material per hämtställe ej får överstiga 200 kg eller 2 kubikmeter. Deras ambition har varit och är att göra ett bra arbete vilket medfört att allt avfall överstigande maxgränsen också har plockats med. Till följd av detta behöver fordonen åka och tömma oftare än kalkylerat.

Det vi också kan säga är att vi gör insamlingen i Ånge kommun för första gången i år vilket vi då får betrakta oss som "nybörjare på jobbet" och som också till viss del har påverkat insamlingen negativt.

Förslaget från oss om att kunna förbättra insamlingen till nästa år är att abonnenterna budar sin hämtning av grovsopor till oss i förväg, så att vi får chansen att planera och dimensionera rätt resurser för uppdraget.

Pågående insamling förlängs i och med försening så att alla abonnenter som ställt fram sina grovsopor kommer att få dessa hämtade.

Med vänliga hälsningar
David Håkansson
Marknadschef
Lundstam


Grovavfall är för stort för soptunnan

Exempel på grovavfall är möbler, byggavfall, sanitetsporslin, golvmattor, spisar, tvättmaskiner, kyl och frysar, cyklar, barnvagnar, skidor, bildelar.

Även sådant som inte brinner som dricksglas, porslin och lerkrukor räknas som grovavfall.

Återbruka hela och rena grejer

Erikshjälpen tar gärna emot möbler, kläder eller husgeråd som är helt och rent. Kontakta dem för närmare information:
Erikshjälpen i Fränsta 0691 - 315 27
Erikshjälpen i Ånge 0690 - 614 10

Laga, låna och återanvända är smartare än att köpa nytt. Det finns gott om hemsidor för begagnatmarknader.

Förpackningar är inte grovavfall - det är producentansvar

• glasförpackningar
• kartongförpackningar
• plastförpackningar
• metallförpackningar
Sådant avfall faller under producentansvar och ska tillbaka till producenterna. Förpackningarna ska sorteras i containrar på återvinningsstationerna.

Även bilbatterier och bildäck är det producentansvar på och kan lämnas till återförsäljare. Alla som yrkesmässigt säljer, tillverkar eller importerar bildäck är skyldiga att ta emot uttjänta däck.

Turlista för hämtning av grovavfall

Grovsopshämtningen i augusti vecka 32-34 gäller alla abonnenter. Här är turlistanPDF.  Det farliga avfallet hämtas vid återvinningsstationerna enligt särskild turlista.

Grovavfallet kan alltid lämnas på återvinningscentralen i Hallsta eller kretsloppsparken Blåberget.

Ställ ut ditt grovavfall på samma plats som ditt vanliga sopkärl. Vi hämtar dock inte sådant som står på släpvagn eller i skottkärra.

Sortera grovavfallet i brännbart, icke brännbart (porslin, isolering, lerkrukor...), elavfall och metallskrot.

Välj transparenta säckar att packa grovavfallet i! Från och med juni 2017 kommer det att vara krav på att avfallet till återvinningscentralen eller grovsopshämtningen är packat i transparenta säckar.

Hämtning av grovavfall ingår i avgiften för renhållning. Det hämtas två gånger per år hos helårsabonnenter och en gång per år hos fritidsabonnenter.

Elavfall

Elavfall kan lämnas vid hushållens grovavfallshämtning* och vid återvinningscentralen i Hallsta.

 Elektroniskt avfall från hushållen är sådant som behöver en sladd eller batterier för att fungera, det är sådant som lyser, låter eller rör sig:

•lysrör
•lågenergilampor
•kompaktlysrör,
•glödlampor,
•handverktyg,
•leksaker,
•klockor,
•datorer,
•spisar,
•tvättmaskiner,
•diskmaskiner

*vare sig bilbatterier eller små batterier tas med vid insamlingen av grovavfall. Lämna bilbatterierna till återförsäljaren och de små batterierna i lådorna vid återvinningsstationerna, eller hos återförsäljare.