Invasiva växter

Invasiva, främmande växter är växter som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och som där sprider sig snabbt och kan orsaka stora skador på naturen. De hotar den biologiska mångfalden genom att effektivt tränga undan andra växter.

Några växter är listade på EU:s lista över invasiva främmande arter och för dessa arter finns en lagstadgad skyldighet att bekämpa och förhindra spridning. Mer information finns på Naturvårdsverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Exempel på invasiva växter:

  • Parkslide
  • Vresros
  • Jättebalsamin
  • Blomsterlupin
  • Sidenört
  • Jätteloka

Hur och var får invasiva växter slängas?

  • Du kan slänga en liten mängd invasiva växter väl förpackat i tillförslutna plastpåsar i restavfallet hemma (grönt kärl).
  • Är det fler än ett fåtal växtdelar åker du med dessa väl förpackade i tillförslutna genomskinliga plastsäckar till Hallsta Återvinningscentral. Kontakta personalen och berätta att du har med dig invasiva växter så visar de dig var containern står. Avfallet körs sedan till förbränning för att minimera risken för spridning.
  • Jord med rötter från invasiva växter ska förpackas i väl tillförslutna genomskinliga plastsäckar och lämnas på Hallsta återvinningscentral