Företagens avfall

Genom att sortera ditt avfall kan du minska dina kostnader. Samtidigt medverkar du till en bättre miljö genom att återvinningen ökar.

Överallt, där människor vistas uppstår det hushållsavfall, alltså även på företag, till exempel i lunchrummet och på toaletten. Med verksamhetsavfall menas det avfall som uppkommer i verksamheten vid exempelvis industrier, affärer eller tjänsteföretag.

Verksamhetsavfall kan förslagsvis delas in i sju grupper och sorteras enligt nedan:

1. Farligt avfall (avfall som kan vara skadligt för människor och miljö)
2. Avfall till återanvändning (exempelvis en soffa, maskiner, lastpallar)
3. Producentansvarsavfall (förpackningar, returpapper, elektriska och elektroniska produkter, däck, bilar)
4. Avfall till återvinning (tex. skrot och andra metaller)
5. Organiskt avfall (exempelvis trä, plast och livsmedelsavfall)
6. Brännbart avfall (avfall som brinner utan energitillskott efter att förbränningsprocessen har startat)
7. Avfall till deponi (återstående avfallsslag)

Kom ihåg att du måste ha tillstånd från länsstyrelsen om du transporterar farligt avfall! Ansöknings och anmälningsblanketter för transport av avfall finns på länsstyrelsens webbplats.