Asbest

Asbest och eternit får inte damma, det måste lämnas inplastat i en kartong. Det kan finnas asbest i ventilationsrör till spisfläktar.

Mindre mängder asbest och eternit tas emot på återvinningscentralen för att sedan deponeras. Kontakta personalen för att få veta vart materialet ska lämnas.

Exempel: eternitplattor, ventilationsrör