Glas, färgat

Glasförpackningar lämnas till återvinningsstationens behållare för glas. Sortera i färgat. Det finns behållare för glas på återvinningscentralen också.

Om du svara ja på frågan - köpte jag denna för att jag ville ha det som var i den, då är det en förpackning. Återvinningsstationerna sköts av FTI, telefonnummer 0200 880311 eller www.ftiab.selänk till annan webbplats.

Exempel på glasförpackningar är flaskor för vin, öl, medicin, parfym, deodorant mm

Sådant som av misstag hamnar bland glasförpackningar kan vara dricksglas, spegelglas, kvicksilverlampor och glödlampor. Förpackningsglas blandas med annat glas kan det inte återvinnas. De olika glassorterna smälter vid olika temperaturer.