Bilar

Bilar och andra fordon lämnas till bildemontering.

Bildelar kan tas emot på återvinningscentralen. Se till att delarna är tömda på eventuella oljor eller bränslen.

Stor del av fordonet kan återanvändas om den kommer till en bildemontering. Läs mer om återvinning Länk till annan webbplats. av bilen.