Pant

Det finns pantflaskor av plast och glas och pantburkar av aluminium. Lämna dessa i butik.