Elavfall, vitvaror

Vitvarorna ska vara tomma och rena. De demonteras för att kunna plocka bort farliga ämnen och utvinna metaller som kan återanvändas.