Stickande, skärande

Kanyler och sprutor är stickande och skärande avfall som ska behandlas med försiktighet och stoppas i en behållare man kan hämta på apoteket och återlämna där.