Impregnerat trä

Impregnerat trä lämnas till återvinningscentralen.

Exempel på impregnerat trä är telefonstolpar, slipers och tryckimpregnerat trä eller virke.