Wellpapp

Wellpapp är kartong som är gjort i flera skikt, där det mellersta skiktet är vågigt. Wellpappen kan återvinnas 7-8 gånger.

Stora kartonger och stora mängder av wellpapp lämnas på återvinningscentralen. Mindre mängder och mindre kartonger kan sorteras på återvinningsstationens behållare för pappersförpackningar.