Farligt avfall

Farligt avfall är avfall som inte ska komma ut i naturen eller avloppet för där gör det skada. Det är heller inget som människor eller djur ska få i sig.

Märk upp och packa det farliga avfallet väl. Lämna det på återvinningscentralen eller vid insamling av farligt avfall.

Exempel på farligt avfall är färg, lösningsmedel, lack, olja, sprayburkar.