Elavfall, fast el

Fast elavfall monteras av elektriker

Exempel på fast el är köksfläkt, bastuaggregat och värmepump.