Metall

Metall som inte är förpackningar tas emot på återvinningscentralen eller vid insamlingen av grovavfall. Förpackningar av metall lämnas på återvinningsstationen.

Metallskrot går till återanvändning och det är en stor energivinst att slippa bryta ny metall.

Exempel är järnskrot, engångsgrillar, cyklar, medarna till sparken, gräsklippare utan olja och bränsle, kastruller och värmeljuskoppar av aluminium.

Sådant som av misstag hamnar bland metallskrot är metallförpackningar, pantburkar och sådant som bara till en mindre del är metall.