Elavfall, bilbatterier

Bilbatteri är det producentansvar på. De kan lämnas tillbaka till återförsäljaren eller på återvinningscentralen.