Matavfall

Matavfallet lämnas i gröna tunnan.

Om du har egen kompost för matavfall så ska den anmälas till bygg och miljökontoret.