Överblivet läkemedel

Överblivna mediciner och läkemedel ska återlämnas till apoteket.

Sortera förpackningen på återvinningsstationen och lämna medicinen på apoteket. Kanyler och nålar stoppas i en burk som kan fås på apoteket.