KAST-mottagning

KAST står för ”Köpare av sexuella tjänster” och är en verksamhet som ger stöd till dig som vill sluta köpa sex. KAST erbjuder rådgivning och individuella samtal.

Även du som upplever att du har ett problematiskt sexuellt beteende,
kan vända dig till oss, hos oss får du stöd i att bryta destruktiva sexuella beteenden. Är du anhörig är du också välkommen att höra av dig.

Till oss är alla välkomna, oavsett kön eller sexuell identitet. Kontakten med oss är kostnadsfri och du kan vara anonym. Vi har sekretess.

Kontakt:
KAST-mottagning Västernorrland
Telefon: 020 503 300
E-post: kast@sundsvall.se

KAST-mottagningen delar telefon med Stödcentrum i Sundsvall.