Separation, skilsmässa

Till socialtjänsten kan Du vända dig för att få stöd för Dig och Din familj. Det kan vara rådgivning eller hjälp vid separation.

Alla kan få problem i sina nära relationer någon gång i livet. Då kan det underlätta att få stöd av någon som har erfarenhet av hur man arbetar med dessa frågor. Av oss kan ni få hjälp att  för att komma vidare i relationen.

Familjerätten ger stöd till familjer och vi arbetar exempelvis med frågor som gäller adoption, faderskap, vårdnad, boende och umgänge. Vid en separation kan vi hjälpa er att komma överens när det gäller frågor som umgänge och vårdnad.

Familjerådgivningen erbjuder  kostnadsfritt samtalsstöd som ger er möjlighet att hitta nya vägar.

Familjerätt

Socialtjänstens familjerätt är rådgivande i familjerättsliga frågor och utgår i huvudsak från lagstiftningen i föräldrabalken och socialtjänstlagen, lagar som betonar vikten av att fokusera på barnets bästa. Till oss kan Du vända Dig för att få stöd för Dig och Ditt barn. Det kan vara rådgivning och hjälp vid separation. Vi kan också svara på frågor som gäller vårdnad, boende och umgänge.


Vad innebär gemensam vårdnad?
Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har ansvar för att barnet får vad det behöver och har rätt till - det vill säga, båda föräldrarna är vårdnadshavare. Gemensam vårdnad betyder inte att barnet måste bo lika mycket hos båda sina föräldrar. Föräldrarna ska, tillsammans med barnet, gemensamt bestämma i viktigare frågor som rör barnet. När föräldrarna inte bor ihop ska de tillsammans besluta hur barnet ska vårdas och vem det ska bo hos och hur den andra föräldern ska träffa barnet.

Hjälp vid vårdnad, boende och umgängesfrågor
Vid en separation eller skilsmässa är det vanligt att det uppstår frågor kring barnen, hur man ska lösa situationen kring vårdnad, boende och umgänge. I de fall föräldrarna inte själva kan komma överens kan socialtjänstens familjerätt utgöra en rådgivande och stödjande roll, exempelvis genom frivilliga samarbetssamtal.

För mer information är du välkommen att kontakta socialtjänsten.