Faderskap

Socialtjänstens familjerätt utreder och fastställer faderskap.

Om föräldrarna till ett barn inte är gifta vid barnets födelse ska faderskapet fastställas av kommunens socialnämnd. Underrättelse om födseln inkommer till socialtjänsten i den kommun där modern och barnet är folkbokförda. Underrättelsen kommer vanligtvis till socialtjänsten ca två, tre veckor efter barnets födelse. Socialtjänsten ska därefter utreda och fastställa faderskapet. Socialtjänsten skickar då alltid ut en kallelse till modern med en uppmaning att ta kontakt med socialtjänsten för faderskapsutredning.

I samband med faderskapsutredning och fastställande av faderskap finns även möjligheten att anmäla gemensam vårdnad. 

För gifta mödrar gäller den s.k. faderskapspresumtionen, dvs att hennes make per automatik registreras som far till barnet. Om mannen i äktenskapet inte är far till barnet, bör kontakt tas med socialtjänsten för faderskapsutredning.

För mer information är du välkommen att kontakta socialtjänsten.

 

E-tjänst för att enklare bekräfta faderskap

En ny e-tjänst hos Skatteverket låter nyblivna ogifta föräldrar fastställa faderskap digitalt. Möjligheten att besöka socialtjänsten för att bekräfta faderskap finns fortfarande om du av någon anledning inte kan använda e-tjänsten.

Från den 1 januari 2022 kan nyblivna ogifta föräldrar fastställa faderskap med e-legitimation via Skatteverkets nya e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Länk till annan webbplats.

Tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och föräldraskapet behöver bekräftas inom 14 dagar från barnets födelse. Både föräldrar och barn ska vara folkbokförda i Sverige och föräldrarna ska vara myndiga.

Om ni väljer att inte använda e-tjänsten eller om det gått mer än 14 dagar efter barnets födsel kan faderskapet fastställas genom ett besök hos socialtjänsten som tidigare.