Adoption

Socialtjänstens familjerätt handhar internationella adoptioner.

Här handlar uppdraget om att ge information om gällande regler, göra hemutredningar och lämna förslag till beslut. Uppdraget handlar vidare om att stötta blivande föräldrar till utbildning, följa ärendet i de olika skeendena samt ansvara för uppföljningsrapporter.

För mer information är du välkommen att kontakta socialtjänsten.