Stöd till barn och ungdom

Man kan behöva stöd eller hjälp vid olika tillfällen i livet och behovet av hjälp varierar. Därför erbjuder socialtjänsten stöd och råd genom flera olika verksamheter. 

En del av stödet är öppet för alla och det är bara att besöka verksamheten eller kontakta den som är ansvarig för att ta del av stödet. Detta gäller exempelvis fält- och stödteamet och ungdomsmottagningen. För annat stöd krävs ett s.k. biståndsbeslut, dvs att en socialsekreterare gör en utredning för att se vilket behov som finns och vilket stöd som passar bäst. Detta gäller exempelvis våra barn- och ungdomsgrupper och vissa insatser hos fält- och stödteamet.

Om du känner dig osäker på vilket stöd du behöver är du välkommen att kontakta socialtjänsten.