Våld i nära relationer

Alla som är utsatta för våld i nära relationer, oavsett kön eller könsidentitet, har rätt till stöd och skydd från socialtjänsten.

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld som kan förekomma mellan närstående i såväl heterosexuella som homosexuella relationer samt inom syskon- och andra familje- och släktrelationer.
Kännetecknande är att den utsatta har en nära relation till och ofta starka emotionella band till förövaren, vilket försvårar möjligheten till motstånd och uppbrott. Våldet sker vanligtvis inomhus i offrets egen bostad och ökar i allvar och intensitet ju längre relationen pågår.

Våra handläggare har erfarenhet av att arbeta med människor som utsätts för våld i nära relationer, även relationer där hedersbegreppet utgör grund (hedersrelaterat våld).

Om du känner dig osäker på vilket stöd du behöver är du välkommen att kontakta socialtjänsten.
Enklast når du oss via socialtjänstens reception.

Du kan alltid ringa 112 i en akut situation.