SFI för Ukrainska flyktingar

Ukrainska flyktingar som omfattas av massflyktsdirektivet är välkomna att läsa SFI i Ånge kommun. Ansökan görs på hänvisad tid på Vuxenutbildningen i Ånge, Västra skolgatan 6.

Massflyktsdirektivet gäller:

  • ukrainska medborgare som har bott i Ukraina
  • personer som har status eller uppehållstillstånd som skyddsbehövande i Ukraina
  • familjemedlemmar till någon av de två ovanstående.

Ansökningstider är: torsdag 8 juni kl. 13.00 och måndag 12 juni kl. 13.00.
Du fyller i en blankett på plats med hjälp av oss.

Efter att du har lämnat din ansökan kommer du att kallas till oss på ett inskrivningssamtal.

Vid frågor kontakta oss på vuxenutbildning@ange.se

En grupp med glada ungdomar utomhus på en gräsmatta