SFI, Svenska för invandrare

Utbildning i svenska för invandrare är grundläggande utbildning i svenska språket för vuxna som inte har svenska som modersmål.

För att kunna börja sfi måste du ha ett fullständigt personnummer och vara folkbokförd i Ånge kommun (gäller ej EU-medborgare).

Man har rätt att studera i sfi när man:

  • är vuxen (från och med 1 juli det år man fyller 16)
  • inte har grundkunskaper i svenska
  • är folkbokförd i kommunen
  • har fullständigt personnummer

När du gjort din ansökan får du ett brev hem med ett antagningsbesked. Vi har i dagsläget 10 kursstart per år. Material är kostnadsfritt. Du kan välja att läsa platsförlagt eller på distans. Distans innebär att du har tillgång till din utbildning digitalt via Hermods.

SFI består av tre studievägar med fyra kurser, A, B, C och D samt en läs- och skrivinlärningskurs. Vilken studieväg du placeras i avgörs av din tidigare utbildning.

SFI 1 Kurs A B C och D För dig som saknar eller har kort skolbakgrund.
SFI 2 Kurs B C och D För dig som har motsvarande svensk grundskola.
SFI 3 Kurs C och D För dig som är studievan och har en längre utbildning.

Observera att SFI ej är studiemedelsberättigad utbildning. Studierna är avgiftsfia.

Ansökan

Skicka in din ansökan till SFI här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Behöver du hjälp eller har du frågor? Använd vår kontakttjänst Länk till annan webbplats. så hjälper vi dig.


Skylt sfi