Komvux som anpassad utbildning

Komvux som anpassad utbildning är en frivillig skolform för personer över 20 år med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvd hjärnskada.

Anpassad vuxenutbildning syftar till att ge kunskaper och färdigheter som man kan använda och ha nytta av i sitt dagliga liv.

Individuell studieplan

Varje elev studerar efter sin egen individuella studieplan. Studieplanen planeras och utvärderas av elev och lärare tillsammans.

Undervisningsgrupper

Undervisning genomförs huvudsakligen individuellt, men sker även i mindre grupper.

Kostnadsfri undervisning

Undervisningen kostar ingenting. Om man arbetar och inte får lön när man studerar kan man söka bidrag från SISUS (Statens institut för särskilt undervisningsstöd).

Ansökan

Ansökan till Komvux som anpassad utbildning - kontakta Lottie Ullberg, Tel. 073-274 20 44 , lottie.ullberg@ange.se eller här genom Självservice: Komvux som anpassad utbildning - ansökan. Länk till annan webbplats.

Text