Vuxenutbildning - Gymnasial nivå

Gymnasial vuxenutbildning syftar till att ge vuxna kunskaper och färdigheter på en nivå som motsvarar den som utbildningen i gymnasieskolan skall ge.

Vuxenutbildningen är likvärdig med utbildningen i ungdomsgymnasiet, men inte identisk. Den kommunala vuxenutbildningen är kursutformad och kurserna i de olika ämnena bygger oftast på varandra.

Behörig att delta i gymnasial vuxenutbildning är varje kommuninvånare som är bosatt i landet och i övrigt uppfyller föreskrivna villkor:

  • från och med andra kalenderhalvåret det år hen fyller 20 år eller 
  • när hen slutfört utbildning på ett nationellt program eller likvärdig utbildning i gymnasieskolan

För varje kurs måste man:

  • sakna eller ha brister i de kunskaper som kursen ska ge 
  • ha förutsättningar att följa kursen

Om flera behöriga söker en kurs och inte alla får plats ska kommunen i den ordning som anges nedan välja dem som:

  1. önskar fullfölja studier som den sökande har påbörjat enligt en upprättad individuell studieplan, 
  2. behöver utbildningen för att komplettera en ofullständig gymnasieutbildning eller för annan behörighetskomplettering, 
  3. behöver utbildningen för pågående yrkesverksamhet, eller 
  4. behöver utbildningen för planerat eller kommande yrkesval

Kurser på gymnasienivå i Ånge

Kurserna läses på flex med studiecoach på plats hos oss och Hermods digitalt.

Vuxenutbildningen samarbetar med andra kommuner i länet samt med andra utbildningsanordnare och erbjuder ett brett urval av kurser.

Vi har även repetitionskurser i Matematik och Engelska om det var längesen du gick i skolan

Förberedande kurser i matematik och engelska

Nu finns det möjlighet att ansöka om förberedande kurser i matematik och engelska för dig som behöver repetera dina kunskaper innan kursstart. Läs mer här Länk till annan webbplats..

Ansökan

Se ansökan om vuxenutbildning i e-tjänst nedan under Självservice. Om ansökan är komplett så är handläggningstiden ca 3 veckor, därefter får du ett besked om du är antagen eller inte.

Om du inte är säker på vilken utbildning du behöver - använd gärna vår kontakttjänst Länk till annan webbplats. så hjälper vi dig.