Industritekniker (Härnösand)

Nationellt yrkespaket 1400 poäng med kurser från industritekniska programmet utformat i samarbete med branschen för arbete inom det industritekniska området. Utbildningen har två inriktningar, mot processindustrin eller underhåll. Du väljer inriktning vid söktillfället.

Utbildningens mål

Yrkespaketet syftar till att ge eleven grundläggande:

  • kunskap om industriell produktion.
  • kunskap om arbetsmiljöarbete.
  • förmåga att arbeta med verktyg och industriell utrustning.
  • förmåga att utföra enklare arbetsuppgifter inom maskinell materialbearbetning och produktframställning.


Kursstart 9 oktober, 52 veckor

Distans heltid med inneveckor i Härnösand. 7 inneveckor inklusive startvecka
APL i 10 veckor utförs i två omgångar på hemorten.

Sista ansökningsdag: 8 september. Max 20 personer.

Förutsättningar för att klara utbildningen: Grundläggande Eng, Ma, Sv delkurs 4. Om betyg saknas kan kunskapstest göras.

Rekommendation förkunskaper för bästa förutsättningar: Matematik 1, Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1, Engelska 5.

 

Kontakta studievägledare Maja Öberg på maja.oberg@ange.se för mer information om hur du ansöker.