Valideringsutbildning Undersköterska

På Vuxenutbildningen kan du validera dina kunskaper.

Validering kan låta enkelt, men är en omfattande process i flera steg. I en validering ska dina tidigare kunskaper först kartläggas både i en inledande kartläggning och en fördjupad kartläggning. Sedan ska kunskaper bedömas gentemot kunskapskraven i någon eller samtliga av de kurserna som ingår i yrkespaketet.  Detta ska utföras av en yrkeslärare. Ett betyg eller intyg ska sedan utfärdas.

De som kan validera in sina kunskaper kan i regel få ner utbildningens längd med cirka 50%.

För att kunna bedriva en valideringsutbildning krävs ett visst antal elever för att bli ekonomiskt genomförbar. I stora kommuner har man bättre förutsättningar till detta och därför erbjuder vi personer från Ånge att ansöka till valideringsutbildning i Sundsvall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

 

Valideringsprocessen