Förberedande kurser

Nu erbjuder vi förberedande kurser i matematik och engelska för dig som behöver fräscha upp dina kunskaper innan kursstart.

Kurserna inleds med en kartläggning av dina kunskaper i det valda ämnet och utformas därefter individuellt efter dina behov.

 

Förberedande kurs i Matematik eller Engelska

Passar dig som:

  • har betyg från åk 9 i grundskolan, men det var länge sedan du studerade
  • känner att du behöver repetera dina kunskaper från grundskolan inför vidare studier på gymnasienivå

Vid avslutad kurs har du:

  • Repeterat dina kunskaper, och täppt igen eventuella kunskapsmässiga luckor
  • Blivit förberedd på att studera matematik eller engelska på gymnasial nivå
  • Fått träna studieteknik som gör det lättare att lyckas med vidare studier

 

Förberedande kurs i Matematik (för dig med svenska som andraspråk)

Passar för dig som aldrig läst matematik i Sverige, men har betyg som motsvarar grundskolans åk 9.

I den här kursen får du möjlighet att repetera dina matematiska kunskaper, samt träna på de matematiska begreppen på svenska. Kursen är en bra bas inför fortsatta studier i matematik på gymnasial nivå.

I kursen får du:

  • Repetera dina kunskaper, och täppa igen eventuella kunskapsmässiga luckor
  • Kunskap om matematiska begrepp och metoder på svenska
  • En bas för fortsatta studier på gymnasial nivå.
  • Hjälp med din studieteknik

 

Ansökan

Se ansökan om vuxenutbildning i e-tjänst nedan under Självservice. Om ansökan är komplett så är handläggningstiden ca 3 veckor, därefter får du ett besked om du är antagen eller inte.

Om du inte är säker på vilken utbildning du behöver - använd gärna vår kontakttjänst Länk till annan webbplats. för frågor eller om något du vill beställa eller få hjälp med något.