Överförmyndarnämnden Mitt

Sundsvall, Timrå, Ånge och Nordanstigs kommuner har en gemensam överförmyndarnämnd – Överförmyndarnämnden Mitt.

Överförmyndaren och dess kontor är en kommunal myndighet som ansvarar för statligt reglerad verksamhet. Överförmyndarnämndens ärenden handläggs vid överförmyndarkontoret i Sundsvall.

Överförmyndarnämndens uppgift är att ha tillsyn och kontroll över godmanskap, förvaltarskap och vissa förmyndarskapsärenden. Syftet med tillsynen är att värna om personer som inte själva kan tillvarata sina intressen, till exempel minderåriga, gamla, sjuka eller funktionshindrade.

Det är i första hand lagarna i föräldrabalken som ligger till grund för verksamheten och nämndens verksamhet står under tillsyn av länsstyrelsen.

Överförmyndaren utses av kommunfullmäktige. Den som inte är nöjd med de beslut som fattats av överförmyndaren kan överklaga hos tingsrätten.

Kontakt

Överförmyndarnämnden Mitt

Norrmalmsgatan 4

851 85 Sundsvall

Telefontid: Måndag–fredag, klockan 09:00–11:00

Besök efter överenskommelse.

E-post: overformyndarnamnden@sundsvall.se