Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd

Bygg- och miljönämnden är gemensam med Bräcke kommun och består av ledamöter från Ånge och Bräcke kommuner.

Bygg- och miljönämndens ansvarsområden är bygglov, miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel.

Bygg- och miljönämnden består av 5 ledamöter och 5 ersättare som sammanträder åtta gånger per år.

Ordförande: Sven Graff (S)
Vice ordförande: Per-Anders Andersson (S)

Bygg- och miljöförvaltningen bereder ärenden som tillhör bygg- och miljönämndens ansvarsområden.

Adress: Bräcke kommun, Bygg- och miljöförvaltningen, Box 190, 843 21 Bräcke

Telefon: 0693-161 00 (Växel)

E-post: bygg-miljonamnden@bracke.se