Slutbetyg

Om du har påbörjat dina gymnasiestudier innan den 1 juli 2012 men inte slutfört en treårig gymnasieutbildning finns möjlighet att utfärda slutbetyg från komvux.

Reglerna för att utfärda slutbetyg från komvux skiljer sig från reglerna att utfärda slutbetyg inom gymnasieskolan.

Sista dagen att utfärda ett slutbetyg är den 1 juli 2025.
Hinner du inte utfärda slutbetyg innan dess kan många av kurserna omvandlas till nyare kurser för att användas i en gymnasieexamen istället. Tyvärr kan inte alla kurser omvandlas.

Har du bara kurser med betygsskalan A-F är det en komvuxexamen (gymnasieexamen) du ska utfärda.

Tänk på att det alltid är du som ansvarar för att begära ut din gymnasieexamen eller slutbetyg!


Ett slutbetyg ska omfatta totalt 2350 poäng:

• Kärnämneskurser omfattande 600 poäng
• Gymnasiala kurser omfattande 1750 poäng

Grundläggande behörighet genom slutbetyg
För att slutbetyget ska ge grundläggande behörighet måste minst 2250 poäng vara godkända.
Av dessa måste Svenska/Svenska som andraspråk A/1 och B/2, Engelska A/5 och Matematik
A/1a/1b/1c ha godkänt betyg.
Det går att utfärda slutbetyg utan grundläggande behörighet.

Kompletteras inte grundläggande behörighet innan 1 juli 2025 så behövs även godkänt betyg i
Svenska/Svenska som andraspråk 3 och Engelska 6.

Kurser som kan ingå:
• Betygsatta kurser från gymnasieskolan och vuxenutbildningen
• Nationella och lokala kurser

Kurser som INTE får ingå i ett slutbetyg:
• Idrott och hälsa A
• Estetisk verksamhet
• Specialarbete
• Specialidrott
• Kurser från lärlingsförsök
• Kurser som motsvarar varandra (det går exempelvis inte att ha med både Engelska A och
Engelska 5 i samma slutbetyg eftersom de motsvarar samma nivå)

Lokala kurser
Om du har betyg i lokala kurser och vill att dessa ska ingå i slutbetyget behöver du ha bilagor som beskriver innehållet i kurserna (gäller ej om du gått på Bobergsgymnasiet).

Har du betyg i sk. 3-siffriga kurser (t.ex. EN200) är du välkommen att
kontakta oss för mer information.