Flex

Flex innebär att du studerar på ett liknande sätt som vanligt, med en planering att följa och uppgifter som ska lämnas in, men du gör det digitalt. med hjälp av studiecoach på plats hos oss.

De flesta av våra kurser läses via Hermods. I din kurs blir du tilldelad en ansvarig lärare, men du har även möjlighet till distansstöd via oss på Ångströmsenheten. Du hittar mer information om Hermods kurser och utbud på deras hemsida (www.hermods.se)

När du studerar på flex planerar du din egen studietid utefter kursplaneringen men det är ändå viktigt att du följer studietakten.

Om du vill göra ändringar i din studieplan är det viktig att du ansöker om det samt kontaktar CSN om du har studiemedel. Ändringar ansöker du om under Självservice nedan.