Studieavbrott

All utbildning på kommunal vuxenutbildning är sammanhållen.

Väljer du själv att avbryta dina studier, eller om skolan väljer att avbryta dem krävs särskilda skäl för att du ska kunna återuppta dina studier.

Skollagen 20 kap. 9 §. Lag (2010:800).

Om du önskar att avbryta dina studier

Se ansökan om ändring av kurser och studieplan i e-tjänst nedan under Självservice.

Om du inte är säker på vilka ändringar du kan göra - använd gärna vår kontakttjänst Länk till annan webbplats. för frågor.