Sjukfrånvaro/vård av barn

Anmäl din sjukfrånvaro/vård av barn

Anmäl din sjukfrånvaro till din lärare och/eller studiehandledare. Detta för att läraren/studiehandledaren ska veta vart du är.

Har du varit sjuk 1 vecka eller mindre förväntas du jobba ikapp dina studier.

Om du inte är aktiv i din kurs på 3 veckor (utan sjukintyg) avskrivs du från kursen.

Ändrad studieplan vid sjukdom

Se ansökan om ändring av kurser och studieplan i e-tjänst nedan under Självservice.

Om du inte är säker på vilka ändringar du kan göra - använd gärna vår kontakttjänst Länk till annan webbplats. för frågor eller om något du vill beställa eller få hjälp med.

Om du varit frånvarande i 8 dagar eller mer kan du ansöka om att ändra din studieplan. Det går endast att ändra veckovis, minst antal veckor är 2 veckor.

Kom ihåg att meddela dina ändringar till CSN.