Vad kostar hemtjänsten

Information om avgifter i korthet

Riksdagen beslutade om regler för avgifter inom kommunernas vård och omsorg from. 2002-07-01. Beslut om kommunens nivå på avgifter fattas av kommunfullmäktige. Sådana beslut kan överklagas genom laglighetsprövning, kapitel 10 Kommunallagen.

Individuellt avgiftsbeslut

När du behöver hemtjänst eller flyttar till ett särskilt boende kommer du att få ett skriftligt beslut från kommunens avgiftshandläggare om hur stor din avgift blir, samt hur avgiften har räknats fram. Beslutet baseras på inkomst, förbehållsbelopp och boendekostnad.

I början av varje nytt år får du ett nytt avgiftsbeslut, detta eftersom högsta avgiftsuttag, minimibelopp och pensioner ändras inför varje nytt år. Nytt avgiftsbeslut får du även om du får ändrade insatser eller ändrade inkomster.

Digital räknesnurra för uträkning av avgift

Vi håller på att ta fram en digital räknesnurra där du själv kan beräkna din avgift, dvs vad du beräknas få betala för olika insatser. Denna räknesnurra kommer publiceras på hemsidan under hösten 2023.

Kontaktuppgifter avgiftshandläggare

Om du har frågor om din nuvarande avgift, vill veta vad din avgift kan bli eller vill ha ytterligare information, kontakta kommunens avgiftshandläggare.

Område Hemtjänst Väst och Alby/Haverö, Parkbacken- Hallstaborg
Telefonnummer 0690–25 03 13.

Område Hemtjänst Ljunga och Torp, Furubacken- Torpsro- Gläntan
Telefonnummer 0690–25 01 29.