Ansökan om hjälp i hemmet, biståndshandläggning

Ansökan

Om du känner ett behov av hjälp och stöd i din vardag ska du kontakta kommunens biståndshandläggare, för att göra en ansökan om hjälp.

Även en anhörig eller närstående kan kontakta biståndshandläggare och anmäla ditt behov av hjälp och stöd. Det är dock bara du eller din legala företrädare som kan ansöka om hjälp och stöd.

Biståndshandläggare nås via kommunens växel, vardagar kl 08.30–09.30. Telefonnummer 0690–25 01 00.

Utredning och beslut

Efter att du/annan anmält ditt behov av hjälp och stöd bokar biståndshandläggaren in ett hembesök eller telefonsamtal med dig för att samtala kring dina behov.

Under hembesöket samtalar ni om hur dina behov ser ut, vad du har svårt att klara på egen hand och vad du önskar stöd och hjälp med. Du bestämmer själv vad du vill ansöka om och vem som ska närvara vid ett eventuellt möte.

Vid behov kan biståndshandläggaren behöva mer information till utredningen, från exempelvis arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare eller sjuksköterska. Du får isåfall lämna samtycke till om det går bra.

De uppgifter som framkommer vid hembesöket, under telefonsamtalet samt vid eventuellt övriga kontakter ligger till grund för en skriftlig utredning. Biståndshandläggaren utreder enligt individens behov i centrum, IBIC. Utredningen resulterar i ett beslut om vilket stöd du är berättigad till enligt socialtjänstlagen.

Avslag, överklagan av beslut

Om din ansökan inte blir beviljad kan du överklaga till Färvaltningsrätten. Hur detta går till framgår i beslutet du får hemskickat via post.

Handläggningstid för din ansökan om hjälp

Handläggningstiden brukar variera mellan 1-8 veckor beroende på vad du ansöker om. Stora utredningar där biståndshandläggaren behöver få in läkarintyg eller andra bedömningar kan ta längre tid.