Godkänd för F-skatt eller ej

Om leverantören är godkänd för F-skatt kommer betalningen att ske motsvarande den faktura som leverantören skickar till Ånge kommun. Beroende på om fakturan är momspliktig eller inte ska fakturan vara med eller utan moms.

Om en leverantör som inte har F-skatt och inte är undantagen skyldighet att inneha F-skatt kommer vi att dra av 30 % av priset på fakturan exklusive moms. Det belopp som reducerats kommer att betalas in till skatteverket av Ånge kommun som uppbördsman. Har leverantören en enskild näringsverksamhet ska vi dessutom betala arbetsgivaravgifter.