Återbetalning leveransfaktura

Återbetalning leverantörsfaktura till bankiro 5274-3994

Ska du betala tillbaka pengar till Ånge kommun på grund av att kommunen gjort en felaktig utbetalning, eller göra en återbetalning av en outnyttjad kredit ska dessa pengar betalas tillbaka till Bankgiro 5274-3994