Adress för andra försändelser samt fakturapåminnelser

Eventuella påminnelser och krav kan mejlas till ekonomienheten@ange.se för manuell hantering, bifoga en fakturakopia.
Andra försändelser (reklam, orderbekräftelser, biljetter och varor mot postförskott) ska adresseras direkt till mottagaren.