Det här ska fakturan innehålla

 • Datum, när den sammanställts
 • Datum, uppgifter på när fakturan ska betalas
 • Leveransdatum
 • Specifikation, vad fakturan avser och antal
 • Säljarens organisationsnummer
 • Säljarens momsregistreringsnummer
 • Säljarens och köparens namn och adress
 • Beskattningsunderlaget, priset före moms
 • Den eller de momssatser som gäller
 • Den moms som ska betalas
 • Totalbeloppet, inklusive moms
 • Kontaktuppgifter
 • Bank- eller plusgironummer
 • Korrekt referens (fem siffror)
 • Fakturanummer