Bemanningsenheten

Bemanningsenheten i Ånge kommun ser till att vikarier fyller upp om ordinarie personal är sjuka eller lediga.

Bemanningsenhetens uppdrag

Målet för bemanningsenheten är att tillsätta vakanser upp till tre månader hos verksamheternas utifrån deras behov och kompetenskrav. Ett gemensamt mål med verksamheterna är att anpassa antalet anställningar inom vård & omsorg, stöd & omsorg, sjuksköterskeorganisation, förskoleverksamhet, kostverksamhet och städverksamhet utefter verksamheternas behov.

Inom flertalet av de verksamheter som bemanningsenheten administrerar gäller valfri sysselsättningsgrad. Varje år har medarbetare möjlighet att välja om de vill arbeta heltid eller deltid. Om det blir tid över när ordinarie personal på en arbetsplats lägger sitt schema meddelas tiden till bemanningsenheten (kallas bemanningstid), som då kan lägga ut tiden på arbetsplats där man är introducerad och där behov finns.

I första hand används bemanningstiden för att täcka upp behov. I andra hand täcker någon av bemanningsenhetens medarbetare behovet och i tredje hand används timvikarier. Allt handläggs via bemanningsenheten för att få ett samlat grepp om den personal som används.

Bemanningsenheten satsar på att ha en nära och personlig kontakt med timvikarierna för att kunna kommunicera på bästa sätt. Man följer kontinuerligt upp det totala behovet hos verksamheten och antalet inskrivna timvikarier, med syfte till att inte ha fler inskrivna vikarier än vad som behövs för att täcka behovet. Målet är att de timvikarier som finns inskrivna ska kunna få jobba om de vill. Bemanningsenheten är alltid noga med att höra av sig till timvikarierna om det inte finns några aktuella jobb.