Rekryteringspremie

Ånge kommun har tagit fram ett särskilt förmånligt rekryteringspaket riktat mot ett antal yrkesgrupper:
- Distriktssjuksköterskor och sjuksköterskor inom hälso- och sjukvården
- Fysioterapeuter
- Arbetsterapeuter
- Lärare med legitimation

Rekryteringspaketet har ett maxvärde på 120 000 kronor och kan betalas ut på följande vis:

Premie: Inflyttning
Upp till 20 000 kronor utbetalas för flyttkostnader, mot uppvisande av kvitto, till nyanställd som flyttar in till Ånge kommun.
30 000 kronor utbetalas om den nyanställde flyttar in till Ånge kommun och är folkbokförd i kommunen i 6 månader.

Premie: Anställning i 2 år respektive 5 år
25 000 kronor utbetalas efter 2 års anställning, oavsett var den anställde är folkbokförd.
45 000 kronor utbetalas efter 5 års anställning, oavsett var den anställde är folkbokförd.

Förtydliganden
Rekryteringspaktetet riktar sig enbart till nyanställd personal och personal som inte haft en fast anställning inom Ånge kommun de senaste 12 månaderna.
Nyanställda som redan bor inom kommunens gränser kan inte erbjudas premie för inflyttning, däremot premien för anställning i 2 år respektive 5 år.
Ånge kommun förbehåller sig rätten att både erbjuda alternativt avstå rekryteringspremie i samband med varje rekrytering.
Premierna är en skattepliktig förmån som medarbetaren beskattas för.
Ingen återbetalningsskyldighet föreligger om utbetalning av premie har skett, även om anställning upphör.