Förmåner för dig som anställd

Våra medarbetare ska må bra, både på och utanför jobbet! Därför har Ånge kommun medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i omtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet.

Friskvårdsbidrag

Ånge kommun erbjuder sina medarbetare ett årligt friskvårdsbidrag till ett värde av 2 000 kronor. Berättigade till friskvårdskuponger är de som är tillsvidareanställd i kommunen eller har en sammanhängande visstidsanställning/vikariat under minst tre månader med månadslön.

Riktade friskvårdsinsatser

Ånge kommun arbetar aktivt med att sänka korttidssjukfrånvaron och håller just nu på att utveckla hälsofrämjande insatser mot enskilda enheter med hög korttidssjukfrånvaro.

Bildskärmsglasögon

När man normalt arbetar mer än en timme om dagen vid bildskärm ska synundersökning göras samt om den som arbetar vid skärmen känner besvär. Ånge kommun står då för kostnaden för synundersökning och särskilda glasögon för bildskärmsarbete om arbetstagaren behöver sådana.

Val av sysselsättningsgrad

Inom vård & omsorg, stöd & omsorg, sjuksköterskeorganisationen, förskoleverksamheten, kostorganisationen och städorganisationen används arbetsmodellen "Smartare bemanning" vilket innebär möjlighet att välja sysselsättningsgrad, individuell schemaläggning och tryggare anställningar för deltidsanställda.

Personal som ingår i arbetsmodellen Smartare bemanning har möjlighet att välja sysselsättningsgrad en gång per år. Samtliga medarbetare har rätt att arbeta heltid, men har möjlighet att välja en lägre sysselsättningsgrad, lägst 50%.

Medarbetarna kan själva styra mer över sin arbetstid. Utifrån det grundbemanningsbehov som finns på arbetsplatsen lägger medarbetaren sitt önskeschema under en schemaperiod. Medarbetaren kan alltså själv bestämma hur mycket eller lite han eller hon vill jobba under varje schemaperiod. Arbetad tid stäms av mot den valda sysselsättningsgraden i fyramånaders perioder.

Mer information om arbetsmodellen Smartare bemanning