Ljungaverks skola

"Allas olikheter och erfarenheter är tillgångar vi tar tillvara."

Ljungaverks skola eller "Ljungaskolan" som den ofta benämns är en mindre skola belägen i natursköna Ljungaverk, med omkring tre mil till Ånge och knappt en mil till Fränsta.

På skolan går det för närvarande cirka 90 elever från förskoleklass till årskurs 6. Efter årskurs 6 går eleverna vidare till Fränstaskolan. Här finns även tränings- och grundsärskola upp till årskurs 6 och i byggnaden finns även fritidshem, förskola samt Ljungaverks bibliotek.

All elevdokumentation görs digitalt i kommunens lärplattform. Den är tillgänglig via nätet så att föräldrar kan följa sitt barns kunskapsutveckling på ett enkelt sätt.