Ånge grundskola

"Lärande och hälsa går hand i hand."

Ånge grundskola är belägen i centrala Ånge och har som upptagningsområde Ånge centralort med omnejd samt västra delarna av kommunen.

Ånge grundskola är namnet på skolenheten som skapades inför läsåret 2023/2024 genom en sammanslagning av två skolenheter. Ånge grundskola består av flera byggnader och verksamheten för förskoleklass till årskurs fem, samt fritidsverksamheten bedrivas i byggnaden "Björken" som är före detta Björkbackaskolan, för årskurs sex till nio bedrivs den huvudsakliga verksamheten i byggnaden "Ugglan" som är före detta Minervaskolan. Den nystartade resursskolan tillhör även den samma organisation och dess verksamhet bedrivs i byggnaden "Bikupan" som är före detta Gulsippans förskola. Totalt har Ånge grundskola att ha drygt 350 elever.